100
Tapis 100 Type 2 2 modèles
80
Tapis 80 B5  3 modèles
90
Tapis Audi 90.
A1
Tapis Audi A1.
A2
Tapis Audi A2.
A3
Tapis A3 8V7 10 modèles
A4
Tapis A4 B9 16 modèles
A5
Tapis A5 F57 6 modèles
A6
Tapis A6 C8 19 modèles
A7
Tapis A7 Type 2 2 modèles
A8
Tapis A8 D5 8 modèles
Q2
Tapis Audi Q2.
Q3
Tapis Audi Q3.
Q5
Tapis Q5 FY 2 modèles
Q7
Tapis Q7 4M 3 modèles
Q8
Tapis Audi Q8.
R8
Tapis R8 Type 2 2 modèles
RS3
Tapis RS3 8PA 1 modèles
RS4
Tapis RS4  B8 2 modèles
RS5
Tapis Audi RS5.
RS6
Tapis RS6  C5 1 modèles
S3
Tapis S3 8V 1 modèles
S4
Tapis S4  B5 1 modèles
S6
Tapis S6 C6 2 modèles
TT
Tapis TT 8S 3 modèles