100
Tapis Rover 100.
200
Tapis Rover 200.
25
Tapis Rover 25.
400
Tapis Rover 400.
45
Tapis 45 Type 2 2 modèles
600
Tapis Rover 600.
75
Tapis Rover 75.
Montego
Tapis Rover Montego.